OBAVIJEST za studente

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

                                                       O B A V I J E S T

Obavještavaju se studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da ne vrše uplate na dosadašnji transakcijski račun Fakulteta, zbog prelaska na trezorsko poslovanje.

Upute o novom broju računa, kao i načinu uplaćivanja sredstava na ime Pedagoškog fakulteta, bit će naknadno objavljene.

   Sarajevo, 12. 2. 2019. godine          

                                                        Dekanat

Pedagoški fakultet Sarajevo