POSJETA PREDŠKOLSKIH PEDAGOGA IZ AUSTRIJE I NJEMAČKE PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

POSJETA PREDŠKOLSKIH PEDAGOGA IZ AUSTRIJE I NJEMAČKE PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dana 15.04.2019. godine, u sklopu aktivnosti međunarodne saradnje, Pedagoški fakultet posjetila je grupa od pedeset predškolskih pedagoga iz Austrije i Njemačke, u organizaciji udruženja „Unsere kinder“ iz  Linza.

Tom prilikom prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Indira Mahmutović i prodekan za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Merima Čaušević upoznali su goste sa radom i djelovanjem Pedagoškog fakulteta, sa posebnim osvrtom na Odsjek za predškolski odgoj. Razgovarano je o predškolskom odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, Austrije i Njemačke kao i mogućnostima uspostavljanje dalje saradnje.

Urednik časopisa UNSERE KINDER g-din Martin Kranzl-Greinecker izrazio je posebnu zahvalnost za veliko interesovanje studenata Odsjeka za predškolski odgoj i Odsjeka za razrednu nastavu, koji su aktivno učestvovali u razmjeni iskustava sa gostima.

Pedagoški fakultet Sarajevo