O B A V I J E S T

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

Sarajevo, 12.6.2019.

 

O B A V I J E S T

 

Ispit iz predmeta Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama kod prof.dr. Hariza Agića održat će se u četvrtak, 20.6.2019. godine u 14 sati u zgradi Pedagoškog fakultet, Skenderija 72, I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo