Junsko-julski ispitni rok - predbolonjski sistem studija

                                       

NoticePRIJAVA ISPITA ZA JUNSKO - JULSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 26.5.2014. DO 6.6.2014. GODINE.

NAPOMENA:NAKON PREDVIĐENOG ROKA STUDENTI NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPIT.

STUDENTSKA SLUŽBA

Pedagoški fakultet Sarajevo