ISPRAVLJENO: PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA

O B A V I J E S T

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE OD 26.8 DO 2.9.2019.GODINE.

Studentska služba                                         

Pedagoški fakultet Sarajevo