PRIJEDLOG RANG LISTE 2019.

Prijedlog rang liste

 

VRIJEME PREDVIĐENO ZA PRIGOVORE I ŽALBE

SRIJEDA 18.9.2019.

ČETVRTAK 19.9.2019.

PETAK 20.9.2019.

Pedagoški fakultet Sarajevo