KONAČNA RANG LISTA I OBAVIJEST O UPISU

KONAČNA RANG LISTA

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

O B A V I J E S T

KANDIDATI KOJI SU PRIMLJENI NA PEDAGOŠKI FAKULTET U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA DUŽNI SU DOSTAVITI DOKUMENTE POTREBNE ZA UPIS

OD 24.9.- 27.9.2019. GODINE

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo