KONAČNA RANG LISTA I OBAVIJEST O UPISU

KONAČNA RANG LISTA I-CIKLUS

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 

O B A V I J E S T

KANDIDATI KOJI SU PRIMLJENI NA PEDAGOŠKI FAKULTET U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA DUŽNI SU DOSTAVITI DOKUMENTE POTREBNE ZA UPIS OD 7.10.- 10.10.2019. GODINE.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo