Kata Ostojić - odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

KATA OSTOJIĆ, profesor pedagogije

branit će magistarski rad pod naslovom

„ODGOJNO-OBRAZOVNA ULOGA CARITASA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE“

06. maja 2014. godine (utorak)

sa početkom u 13,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo