Komisijski ispit iz predmeta pedagoške grupe

Univerzitet u Sarajevu

Pedagoški fakultet

OBAVJEŠTENJE

Komisijski ispit iz predmeta pedagoške grupe:

  • Opća pedagogija I,
  • Opća pedagogija II,
  • Didaktika,
  • Školska pedagogija,
  • Razvoj i evaluacija kurikuluma

realizirat će se u utorak, 22. 09. 2015. god. sa početkom u 11.00h.

doc. dr. Elma Selmanagić – Lizde

doc. dr. Irma Čehić

doc. dr. Jasmina Bećirović - Karabegović

Pedagoški fakultet Sarajevo