Mr. Dubravka Kuščevć - odbarana doktorske disertacije

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Mr. DUBRAVKA KUŠĆEVIĆ branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

PREFERENCIJE UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA PREMA LIKOVNOJ UMJETNOSTI XX STOLJEĆA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

 

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 11) 25.02.2012. godine u 11,00 sati.

 

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo