Mr. Maja Cindrić - odbrana doktorske disertacije

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Mr. MAJA CINDRIĆ branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

UTJECAJ NIVOA USVOJENOSTI MODELA DIJELJENJA BROJEVA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE NA USVAJANJE DIJELJENJA RACIONALNIH BROJEVA U VIŠIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

 

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 11) 14.07.2011. godine u 10,00 sati.

 

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo