Mr. Safet Velić - odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Mr. Safet Velić branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

Standardizacija nastave tehničkog odgoja/kulture

u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 2) 12.02.2015. godine u 12,00 sati.

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Pedagoški fakultet Sarajevo