Mr. Sanela Rustempašić - odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Mr. Sanela Rustempašić branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

PROBLEMSKO UČENJE U NASTAVI MOJE OKOLINE

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 2) 08.10.2014. godine u 15,00 sati.

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Pedagoški fakultet Sarajevo