Nermina Hadžić - odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

ISPRAVKA OBAVJ ŠTENJA OD 14.4.2014.GODINE

o odbrani magistarskog rada Nermine Hadžić

NERMINA HADŽIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

„UTICAJ SPORTA NA RAZVOJ SAMOPOUZDANJA KOD DJECE U RAZREDNOJ NASTAVI“

20. maja 2014. godine (utorak)

sa početkom u 16,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo