Nihad Hadžić, odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

NIHAD HADŽIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

Uloga nastavnika i rukovodstva škole u planiranju, programiranju i realizaciji nastave primjenom IC tehnologija

15. jula 2015. godine (srijeda)

sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo