O B A V I J E S T

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Povodom Dana državnosti BiH Fakultet neće raditi 25.11.2014. godine.

DEKANAT

Pedagoški fakultet Sarajevo