Obavijest o konkursu

NoticeObavještavamo Vas da je Pedagoški fakultet Sarajevo raspisao konkurs za upis studenata u III ciklus studija Interdisciplinarni doktorski studij – Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u akademskoj 2013/2014.godini.

Konkurs je otvoren do 30.9.2013. godine.

U skladu sa zaključcima Vijeća doktorskog studija  bit će organiziran konsultativni sastanak sa prijavljenim i potencijalnim kandidatima u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo   27. septembra 2013.godine u 14,30 sati.

Prilog: Tekst Konkursa  

Pedagoški fakultet Sarajevo