OBAVIJEST o nastavku ispitnih obaveza

Nastavno-naučno vijeće je na 15. sjednici od 16.9.2014. godine donijelo Odluku o nastavku svih obaveza u nastavnom procesu.

Realizacija ispitnih obaveza počinje 17.9.2014. (srijeda) prema ranije utvrđenom rasporedu za ljetni semestar.

Novi termini će biti objavljeni na web stranici Fakulteta.

Dekanat

Pedagoški fakultet Sarajevo