Obavijest o upisu primljenih kandidata

OBAVIJEST O UPISU 

PRIMLJENIH KANDIDATA

U ROKU OD 15.7. DO 24.7.2014.GODINE

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIT ĆE IZVRŠEN NAKON USVOJENE KONAČNE RANG LISTE U VREMENU OD 15.7. DO 24.7.2014. GODINE.

Pedagoški fakultet Sarajevo