Obavijest o upisu primljenih kandidata

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA IZVRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 15. 09. DO 23. 09. 2015. GODINE

 

 ZA UPIS NA I GODINU I CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE:

 • INDEX SA UPISNIM MATERIJALOM (nabavlja se u studentskoj službi – KM 30,00)

 • DVIJE SLIKE

 • LJEKARSKO UVJERENJE (izdaje Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36)

 • UPLATNICA ZA ŠKOLARINU (žiro račun Pedagoškog fakulteta 3389002208253219 UniCredit Bank)

  • Redovni studenti 100,00 KM

  • Redovni samofinansirajući studenti 1200,00 KM

  • Vanredni studenti 900,00 KM

  • (redovni samofinansirajući i vanredni studenti plaćaju u dvije rate, prva rata prilikom upisa, a druga rata u februaru)

 • UPLATNICA ZA BIBLIOTEKU 30,00 KM (žiro račun Pedagoškog fakulteta 3389002208253219 UniCredit Bank)

 • ISSS

  • 10,00 KM  žiro račun Pedagoškog fakulteta 3389002208253219 UniCredit Bank

  • 10,00 KM žiro račun ISSS-a 3383202266333617 UniCredit Bank (sa naznakon Pedagoški fakultet)

 • UPLATA OSIGURANJA 5,00 KM plaća se u studentskoj službi

 • Studenti koji žele biti članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS-a) uplatu u iznosu od 5,00 KM mogu izvršiti na žiro račun 3386902222532015 UniCredit Bank - Svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a. Na uplatnici obavezno naznačiti ime i prezime i naziv fakulteta

 • UPLATA 5,00 KM ZA FOND „SUADA DILBEROVIĆ“ (žiro račun: 1610000008961744 Raiffeisen Bank dd Sarajevo, Svrha uplate: sredstva za Fond „Suada Dilberović")

Pedagoški fakultet Sarajevo