OBAVIJEST ZA BUDUĆE DIPLOMANTE

Studenti koji su završili studij (I ciklus, II ciklus, magistri nauka, predbolonjski program) dužni su dostaviti u studentsku službu sljedeće dokumente:

  • POTVRDA IZ BIBLIOTEKE

  • STATISTIČKI LIST (NABAVLJA SE U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

  • UPLATNICA OD 50 KM NA ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA

3389002208253219 Uni Credit Bank

SVRHA UPLATE: UVJERENJE O DIPLOMIRANJU I PREPIS OCJENA

  • STUDENTI KOJI SU IMALI DIPLOMSKI I ZAVRŠNI RAD TREBAJU DOSTAVITI DVA PRIMJERKA RADA 

  • UPLATNICA OD 100 KM NA ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA

3389002208253219 Uni Credit Bank

SVRHA UPLATE: DIPLOMA

Pedagoški fakultet Sarajevo