Obavijest za diplomante i magistrante

 DIPLOMANTI I MAGISTRANTI KOJI NISU PREUZELI DIPLOMU 8.11.2014.GODINE U SKENDERIJI, ISTE MOGU PREUZETI U PETAK, 14.11.2014.GODINE U STUDENTSKOJ SLUŽBI U PERIODU OD 9.00 DO 18.00 SATI.

STUDENTSKA SLUŽBA

Pedagoški fakultet Sarajevo