Obavijest za studente III ciklusa studija

Ispit iz predmeta Menadžment ljudskih potencijala u obrazovanjukod prof.dr. Zijade Rahimić održat će se u petak, 10.7.2015. u 10 sati.

Vijeće doktorskog studija

Pedagoški fakultet Sarajevo