OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVNIKE, SARADNIKE I STUDENTE PEDAGOŠKOG FAKULTETA

NA OSNOVU ODLUKE SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU OD 19.5.2014. GODINE, OBAVJEŠTAVAJU SE NASTAVNICI, SARADNICI I STUDENTI PEDAGOŠKOG FAKULTETA DA SE NASTAVA NEĆE ODŽAVATI OD 20.5. DO 25.5.2014.

DEKANAT

Pedagoški fakultet Sarajevo