Objava rezultata ispita

NoticeObavještavaju se svi studenti koji su polagali predmete: Opća psihologija, Razvojna psihologija, Edukacijska psihologija, Pedagoška psihologija i Psihologija odgoja da će rezultati ispita biti objavljeni na web stranici Fakulteta u toku narednog vikenda kako bi studenti koji nisu položili ispite mogli prijaviti iste za naredni ispitni termin.

Prof.dr.Jasna Bajraktarević

Pedagoški fakultet Sarajevo