O B A V I J E S T

MOLE SE STUDENTI I i  II CIKLUSA STUDIJA KOJI ŽELE DA PRIJAVE ISPITE ZA FEBRUARSKI ROK DA SE OBAVEZNO JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU.

                                                          STUDENTSKA SLUŽBA