PONIŠTENJE DIJELA konkursa za izbor

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

PONIŠTENJE  DIJELA KONKURSA ZA IZBOR

Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta Sarajevo na sjednici od 6.7.2015.godine donijelo Odluku o poništenju Konkursa za izbor, objavljenog 11.6.2015. godine u „Oslobođenju“, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i web stranici Pedagoškog fakulteta, u dijelu koji se odnosi na:

  1. Nastavnika u svim zvanjima za užu naučnu oblast Specijalna pedagogija            1 izvršilac (puno radno vrijeme)

Pedagoški fakultet Sarajevo