Preuzimanje korisničkih šifri za ISSS

NoticeObavještavamo studente prvog i drugog ciklusa studija (redovni, redovno-samofinansirajući i vanredni) da u periodu od 1.4. do 5.4.2013. godine izvrše uplatu od 20 KM na žiro račun Pedagoškog fakulteta 3389002208253219 zbog preuzimanja korisničkih šifri za pristup Informacionom Sistemu Studentske Službe - ISSS.

Studenti mogu preuzeti korisničke šifre u Studentskoj službi.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo