Prezentacija stipendija DAAD-a i studija u Njemačkoj

NoticePrezentacija stipencije DAAD i studija u Njemačkoj će se održati u ponedjeljak, 26.05.2014., s početkom u 11:00, u Sali Senata, Rektorat Univerziteta u Sarajevu.

U prilogu je također i opis programa stipendiranja DAAD-a.

Prezentacija stipendija DAAD-a

Info-DAAD

 

Pedagoški fakultet Sarajevo