Prijava ispita za aprilski ispitni rok

NoticePRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 18.3.2014. DO 25.3.2014. GODINE.

NAPOMENA:NAKON PREDVIĐENOG ROKA STUDENTI NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPIT.

STUDENTSKA SLUŽBA

Pedagoški fakultet Sarajevo