PRIJEDLOG rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija - Školska 2015/2016.

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

Školska 2015/2016.

 

O B A V I J E S T

STUDENTI KOJI NISU ISPUNILI UVJETE ZA UPIS U KATEGORIJI REDOVNIH STUDENATA MOGU SE PRIJAVITI U KATEGORIJU REDOVNIH SAMOFINANSIRAJUĆIH ILI U KATEGORIJU VANREDNIH STUDENATA NA SLJEDEĆIM ODSJECIMA

NAZIV USTANOVE

ODSJEK/STUDIJ

Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS*

BROJ STUDENATA

Redovni studij – troškove studija snosi osnivač

Redovni studij** - troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij ***

Dl studij****

Strani državljani

Ukupno

PEDAGOŠKI FAKULTET

4

240 ECTS

           

Predškolski odgoj

 

-

12

9

 

-

21

Razredna nastava

 

-

15

11

 

-

26

Kultura življenja i tehnički odgoJ

 

-

5

5

 

-

10

ZAINTERESIRANI KANDIDATI MOGU DOSTAVITI PRIJAVE U STUDENTSKOJ SLUŽBI U PERIODU PREDVIĐENOM ZA PRIGOVORE I ŽALBE

 

VRIJEME PREDVIĐENO ZA PRIGOVORE I ŽALBE

 UTORAK        7.7.2015.

SRIJEDA         8.7.2015.

ČETVRTAK     9.7.2015.

Pedagoški fakultet Sarajevo