PRIJEDLOG rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija - Školska 2015/2016.

PRIJEDLOG RANG LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

Školska 2015/2016.

 

KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI NAJMANJE 50 BODOVA, A NALAZE SE NA RANG LISTI ISPOD CRTE, MOGU SE OPREDIJELITI ZA STUDIJ:

 

  • PREDŠKOLSKI ODGOJ – vanredan studij

 

  • RAZREDNA NASTAVA - vanredan studij

 

  • KULTURA ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ – redovan samofinansirajući i vanredan studij

 

ROK ŽALBE: 09., 10. i 11.09. 2015. GODINE

Pedagoški fakultet Sarajevo