Prijem studenata I godine I ciklusa studija

Na osnovi zaključka sa sjednice Nastavno-naučnog vijeća od 30.9.2013. godine, prijem studenata I godine I ciklusa

studija školske 2013/2014.godine održat će se u ponedjeljak, 7.10. 2013. godine u 9, 00 sati

(Sala 2 , Skenderija 72).

D E K A N A T

Pedagoški fakultet Sarajevo