Priprema za pedagošku praksu

Pedagoški fakultet

Odsjek za razrednu nastavu

Prva godina – vanredni studij

OBVJEŠTENJE

Priprema za pedagošku praksu studenata prve godine realizirat će se u ponedjeljak, 28. 04. 2014. god. u 13.00h u kabinetu 37.

Mole se studenti da dođu u navedenom terminu.

doc. dr. Irma Čehić

Pedagoški fakultet Sarajevo