Promjena termina vježbi za vanredne studente III godine Odsjeka za PO

NoticeObavještavaju se vanredni studenti III godine Odsjeka za PO o izmjeni termina vježbi iz predmeta Metodike tjelesnog odgoja II sa petka 22.3.2013. godine, na petak 29.3.2013. godine, sa početkom u 16.00 h u zgradi na Obali, Obala 20.

Mr. Elvira Beganović

Pedagoški fakultet Sarajevo