Promjena termina vježbi za vanredne studente IV godine Odsjeka za PO

NoticeObavještavaju se vanredni studenti IV godine Odsjeka za PO o izmjeni termina vježbi iz predmeta Metodike tjelesnog odgoja IV sa petka 22.3.2013. godine, na petak 15.3.2013. godine, sa početkom u 16.00 h u zgradi na Obali.

Mr. Elvira Beganović

Pedagoški fakultet Sarajevo