Raspored predavanja - III ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

I  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

13.2.2015.

petak

17,00 h

3

Multimedijska didaktika i učenje na daljinu

Prof.dr. Milan Matijević

4 sati

14.2.2015.

subota

9,00 h

3

Multimedijska didaktika i učenje na daljinu

Prof.dr. Milan Matijević

6 sati

21.2.2015.

subota

9,00 h

3

Savremeni modeli nastave i učenja

Prof.dr. Hašim Muminović

10 sati

14.3.2015.

subota

10,00 h

3

Teorije škole i nastave

Prof.dr. Mujo Slatina

5 sati

15.3.2015.

nedjelja

10,00 h

3

Teorije škole i nastave

Prof.dr. Mujo Slatina

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I 

Pedagoški fakultet Sarajevo