Raspored predavanja - III ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

I  SEMESTAR

  

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

 

9.5.2015.

subota

10,00 h

3

Projektni menadžment u školi

Prof.dr. Vladimir Šimović

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo