Raspored predavanja - III ciklus studija, II SEMESTAR

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

II  SEMESTAR

 

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

4.7.2015.

subota

11,00 h

3

Teorije škole i nastave

Prof.dr. Mujo Slatina

5 sati

5.7.2015.

nedjelja

11,00 h

3

Teorije škole i nastave

Prof.dr. Mujo Slatina

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo