Full

Profesori Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu poslali su poruku svojim studentima: "MISLIMO NA VAS!"

  • nastava

Raspored predavanja - III semestar, III ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

III  SEMESTAR

 

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

13.6.2015.

subota

10,00 h

3

Organizacijska klima škole

Prof.dr. Vlatka Domović

6 sati

14.6.2015.

nedjelja

10,00 h

3

Organizacijska klima škole

Prof.dr. Vlatka Domović

4 sata

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo