Rezultati - Engleski jezik, 27.01.2014

NoticeREZULTATI PISMENOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA održanog dana 27.01.2014. godine.

Usmeni ispit će se održati u srijedu 05.01.2014. u 15:00.

NAPOMENA: Studenti koji nisu položili pismeni mogu doći na konsultacije.

Studenti su dužni zapamtiti redni broj pod kojim su upisani na spisku.

Položeni pismeni ispit vrijedi samo jedan (tekući) ispitni rok. Ukoliko student ne položi usmeni dio ispita, ili iz bilo kojih razloga ne pristupi usmenom, mora ponovo polagati pismeni ispit.

Pedagoški fakultet Sarajevo