Rezultati - Zdravstveni odgoj, 12.02.2014.

NoticeZaključne ocjene iz Zdravstvenog odgoja od 12.2.2014. 

Dopuna ispita održat će se u utorak 18. 2.2014. u 12 sati na Medicinskom fakultetu, II sprat Katedra za javnozdravstvene matične predmete.

Ukoliko studenti ne pristupe dopunskom ispitu, smatraće se da  ispit nije položen.

Upis ocjene 18.2.2014 u terminu dopunskog ispita na Medicinskom fakultetu.

Odgovorni nastavnik

Prof. dr Dragana Nikšić

Pedagoški fakultet Sarajevo