Sanela Rustempašić - odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

SANELA RUSTEMPAŠIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

 

PRIMJENA PROJEKT METODE U NASTAVI MOJE OKOLINE

 

14. januara 2011. godine (petak)

sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo