Sanja Soče - Odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

 

SANJA SOČE, profesor razredne nastave
branit će magistarski rad pod naslovom

 

ISTRAŽIVAČKO ČITANJE KAO SREDSTVO MOTIVACIJE ZA SAMOSTALNO ČITANJE U RAZREDNOJ NASTAVI

 

16. oktobra 2010. godine (subota)
sa početkom u 14,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo