Termin ispita - doc.dr. Merima Čaušević

termini 1USMENI DIO ISPITA (ZA DRUGI TERMIN) IZ NASTAVNOG PREDMETA MUZIČKA KULTURA OBAVIĆE SE U PONEDELJAK, 1. 7. 2013. U 13:00 ZA STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI PISMENI DIO ISPITA

USMENI DIO ISPITA IZ METODIKE NASTAVE MUZIČKE KULTURE II, METODIKE MUZIČKOG ODGOJA II OBAVIĆE SE U UTORAK, 2.7. 2013. U 11:00 U DOGOVORU SA NASTAVNIKOM, PO GRUPAMA

SARAJEVO, 26. 6. 2013.                                                    

DOC. DR. MERIMA ČAUŠEVIĆ

Pedagoški fakultet Sarajevo