Termin nastave iz izbornih predmeta za vanredne studente

NoticeNastava iz izbornih predmeta za vanredne studente održat će se u petak, 9. 5. 2014. godine, sa početkom u 17 h, prema pojedinačno objavljenom rasporedu za svaki odsjek i svaku godinu studija.

Sarajevo, 23. 4. 2014.                                                          

mr. Emira Mešanović-Meša

Pedagoški fakultet Sarajevo