Termini ispita - doc.dr. Merima Čaušević

termini 1USMENI DIO ISPITA (ZA PRVI TERMIN) IZ NASTAVNOG PREDMETA MUZIČKA KULTURA OBAVIĆE SE U PONEDELJAK, 24.6.2013. U 9:00

UPIS OCJENA ZA PRVI POPRAVNI ISPITNI TERMIN KOD DOC. DR. MERIME ČAUŠEVIĆ OBAVIĆE SE U UTORAK 25.6.2013. PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

  1. METODIKA MUZIČKOG ODGOJA IV U 9:00 (PO IV)
  2. METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II U 10:30 (PO III)
  3. METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II U 11:00 (RN III)
  4. MUZIČKA KULTURA U 12:00 (PO I RN II GODINA)

SARAJEVO, 21. 6. 2013.                                                    

DOC.DR. MERIMA ČAUŠEVIĆ

Pedagoški fakultet Sarajevo