KOORDINATOR III CIKLUSA STUDIJA

Prof. dr. Mensura Kudumović

Telefon: 033 214 607

e-mail: mkudumovic@pf.unsa.ba

------------------------------------------

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

------------------------------------------

PRAVILA STUDIRANJA ZA III CIKLUS STUDIJA na Univerzitetu u Sarajevu

------------------------------------------

IZVJEŠTAJI

------------------------------------------

Pedagoški fakultet Sarajevo