UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

II  SEMESTAR

 

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

4.7.2015.

subota

11,00 h

3

Teorije škole i nastave

Prof.dr. Mujo Slatina

5 sati

5.7.2015.

nedjelja

11,00 h

3

Teorije škole i nastave

Prof.dr. Mujo Slatina

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

III  SEMESTAR

 

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

13.6.2015.

subota

10,00 h

3

Organizacijska klima škole

Prof.dr. Vlatka Domović

6 sati

14.6.2015.

nedjelja

10,00 h

3

Organizacijska klima škole

Prof.dr. Vlatka Domović

4 sata

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

I  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

13.2.2015.

petak

17,00 h

3

Multimedijska didaktika i učenje na daljinu

Prof.dr. Milan Matijević

4 sati

14.2.2015.

subota

9,00 h

3

Multimedijska didaktika i učenje na daljinu

Prof.dr. Milan Matijević

6 sati

21.2.2015.

subota

9,00 h

3

Savremeni modeli nastave i učenja

Prof.dr. Hašim Muminović

10 sati

14.3.2015.

subota

10,00 h

3

Teorije škole i nastave

Prof.dr. Mujo Slatina

5 sati

15.3.2015.

nedjelja

10,00 h

3

Teorije škole i nastave

Prof.dr. Mujo Slatina

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I 

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

I  SEMESTAR

  

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

 

9.5.2015.

subota

10,00 h

3

Projektni menadžment u školi

Prof.dr. Vladimir Šimović

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo